Sprijin pentru o nouă abordare a incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității rome în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
  • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
  • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
  • N5: Promovarea tradiţiilor etniei rome, în special tradiţiile culturale;
  • N6: Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu;
  • N17: Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării;

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 37.818 euro din care:

  • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
  • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M8/6B sunt:

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Autorități publice locale;
  • Parteneriate formate din autorități publice locale și ONG-uri
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M8/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M7/6B, M9/6B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

data publicării: 08.08.2018

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt. Nume document Descărcare
1 Ghidul solicitantului M8/6B - Sprijin pentru o nouă abordare a incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității rome - vers. 1 MAI 2018 Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt. Nume document Descărcare
1 Anexa 1: Cerere de finantare 19.2-7.6_Masura M8_6B Download
2 Anexa 2: Studiul de fezabilitate DALI Download
3 Anexa 3: Recomandari analiza cost beneficiu Download
4 Anexa 4: Contract de finanțare Măsura M8/6B Download
5 Anexa 5: Fisa măsurii Download
6 Anexa 6: Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr.3 Download
7 Anexa 7: Model Hotarare privind implementare proiect Download
8 Anexa 8: Fisa de verificare a conformitatii proiectelor M8/6B - vers. 1 MAI 2018 Download
9 Anexa 9: Fisa de verificare a eligibilității M8/6B - vers. 1 MAI 2018 Download
10 Anexa 10: Fisa de verificare pe teren M8/6B - vers. 1 MAI 2018 Download
11 Anexa 11: Fisa de verificare a criteriilor de selectie M8/6B - vers. 1 MAI 2018 Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

16 noiembrie 2018, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde