Sprijin pentru o nouă abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
  • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
  • N6: Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu;
  • N18: Îmbunătățirea infrastructurii, dotarea și/sau eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori privaţi de servicii sociale, autorităţile locale, unități de cult, precum şi de parteneriate între aceştia;
  • N23: Modernizarea și/sau dotarea infrastructurii necesare creșterii capacităţii de furnizare a principalelor servicii pentru comunitate;
  • N24: Sustinerea investiţiilor coerente şi susţinute în infrastructură şi servicii;

Fonduri disponibile pentru Măsura M7/6B: 184.790,16 euro (fonduri EURI);

Suma maximă nerambursabilă: 92.395,08 euro/proiect (fonduri EURI).

Beneficiari eligibili:

  • Entităţi private/publice – Ex: ADI, primărie, ONG, şcoli, operatori privaţi (dar fără a obţine venit din aceste activităţi), stabilite prin fişa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanţare;
  • GAL-ul pentru anumite operaţiuni de interes public pentru comunitate şi teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu şi-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat. În situaţia în care GAL-ul este beneficiarul proiectului, evaluarea acestora se va externaliza către o entitate independentă.

Oricare dintre entităţile de mai sus, dacă nu sunt acreditate ca furnizor de servicii, au obligaţia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii sociale, înaintea depunerii Cererii de finanţare la GAL.

GAL (dacă nu este acreditat ca furnizor de servicii sociale sau nu face dovada dreptului de folosinţă a locaţiei) nu poate să vină în parteneriat cu o entitate care deţine locaţia şi este şi acreditat ca şi furnizor de servicii sociale.

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M7/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M8/6B, M9/6B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

data publicării: 09.04.2024

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
10_Ghidul-solicitantului-M7_6B_vers.-3-Aprilie 2024Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Anexa-1_Cerere-de-finantare-19.2-7.2_Masura-M7_6B_vers.-3-Aprilie 2024Download
2Anexa-2_Studiul_de_Fezabilitate_DALI-vers. 3 - Aprilie 2024Download
3Anexa-3_Recomandari_analiza_cost-beneficiuDownload
4Anexa-4_Contract_de_FinantareDownload
5Anexa-5_Fisa masurii 7 - Infrastructura sociala Tinutul Verde -vers. 2 -Februarie 2023Download
6Anexa-6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3Download
7Anexa-7_Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_ruraleDownload
8Anexa-8_Model_Hotarare_privind_implementare_proiectDownload
9Anexa-9_Fisa-de-verificare-a-conformitatii-proiectelor-M7_6B_vers.-3-Aprilie 2024Download
10Anexa-10_Fisa-de-verificare-a-eligibiltatii-M7-6B-vers. 3 -Aprilie-2024Download
11Anexa-11_Fisa-de-verificare-pe-teren-M7_6B_vers.-3-Aprilie 2024Download
12Anexa-12_Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-M7_6B_vers.-3-Aprilie 2024Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

26 iulie 2024, orele 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore