Sprijin pentru o nouă abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N6: Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu;
 • N18: Îmbunătățirea infrastructurii, dotarea și/sau eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori privaţi de servicii sociale, autorităţile locale, unități de cult, precum şi de parteneriate între aceştia;
 • N23: Modernizarea și/sau dotarea infrastructurii necesare creșterii capacităţii de furnizare a principalelor servicii pentru comunitate;
 • N24: Sustinerea investiţiilor coerente şi susţinute în infrastructură şi servicii;

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 189.091 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M7/6B sunt:

 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Autorități publice locale;
 • Unități de cult;
 • Întreprinderi sociale;
 • Parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, întreprinderi sociale, unități de cult;
 • GAL-ul în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul
 • Furnizori de servicii sociale
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M7/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M8/6B, M9/6B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

data publicării: 08.08.2018

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Ghidul solicitantului M7/6B - Sprijin pentru o nouă abordare a infrastructurii sociale - vers. 1 MAI 2018Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Anexa 1: Cerere de finantare 19.2-7.2_Masura M7_6BDownload
2Anexa 2: Studiul de fezabilitate DALIDownload
3Anexa 3: Recomandari analiza cost beneficiuDownload
4Anexa 4: Contract de finanțareDownload
5Anexa 5: Fisa măsuriiDownload
6Anexa 6: Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr.3Download
7Anexa 7: Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone ruraleDownload
8Anexa 8: Model Hotarare privind implementare proiectDownload
9Anexa 9: Fisa de verificare a conformitatii proiectelor M7/6B - vers. 1 MAI 2018Download
10Anexa 10: Fisa de verificare a eligibilității M7/6B - vers. 1 MAI 2018Download
11Anexa 11: Fisa de verificare pe teren M7/6B - vers. 1 MAI 2018Download
12Anexa 12: Fisa de verificare a criteriilor de selectie M7/6B - vers. 1 MAI 2018Download
13HG 867/2015 Nomenclator servicii sociale si ROFDownload

Termen limită de depunere a proiectelor:

16 noiembrie 2018, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde