Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1. Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N2. Pregătirea/calificarea resursei umane în domeniul agricol;
 • N3. Creșterea competitivității în agricultură;
 • N4. Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N7. Încurajarea fermelor mici şi medii;
 • N8. Sprijinirea apicultorilor, legumicultorilor, pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu procesarea la nivelul fermei;
 • N9. Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu);
 • N10. Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare;
 • N11. Încurajarea înființării formelor asociative;
 • N12. Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje performante în agricultură;
 • N14. Întinerirea generaţiei de fermieri;
 • N25. Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor;
 • N26. Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice;
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (a) Favorizarea competitivităţii agriculturii,
permit Asociației GAL Ținutul Verde încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriu prin Măsura M6/1B contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P1. Incurajarea transferului de cunoștinte și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.
 • P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura;

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 37.000 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M6/1B sunt:

 • Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
  • Fermieri;
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • UAT-uri;
  • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
 • Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M6/1B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

data publicării: 20.05.2022

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
10_Ghidul-solicitantului-M6-FORME-ASOCIATIVE_vers.5-mai.2022Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
11_Anexa-1_Cerere-de-finantare-INVESTITII-19.2-16.4_Masura-M6_1B_vers 5-MAI 2022 modifDownload
22_Anexa-2_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat_M6_1BDownload
33_Anexa-3_Model_plan_marketing_M6_1BDownload
44_Anexa-4_Model_Contract_de_finantare_M6_1BDownload
55_Anexa-5_Fisa-de-verificare-a-conformitatii-proiectelor-M6-1B_vers.5-mai.2022Download
66_Anexa-6_Fișa-de-verificare-a-eligibilității-M6_1B_vers.5-mai.2022Download
77_Anexa-7_Fisa-de-verificare-pe-teren-M6_1B_vers.5-mai.2022Download
88_Anexa-8_Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-M6_1B_vers.5-mai.2022Download
89_Fisa-masurii-6-Forme-asociative-Tinutul-Verde_09.2019Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

30 august 2022, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde