Sprijin pentru o nouă abordare a înființării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N13: Dezvoltare/modernizare întreprinderilor la nivelul teritoriului;
 • N15: Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole şi specializarea forţei de muncă.
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice și
 • (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă,
permit Asociației GAL Ținutul Verde sprijinirea înființării de activități non-agricole în teritoriu prin Măsura M5/6A contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
 • P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 189.091 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M5/6A sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unor activități non-agricole de servicii/producție în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun prestarea de activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M5/6A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Fișa măsurii M5/6A ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE SDL - rev.1 2017Download
2Ghidul solicitantului M5/6A ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE - vers. 2 - septembrie 2017Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Anexa 1 Cerere de finantare M5/6A - vers. 1 - sept. 2017Download
2Anexa 2 Model Plan de AfaceriDownload
3Anexa 3 Contract de FinantareDownload
4Anexa 4 Fisa masurii M5/6A Infiintare activitati non-agricoleDownload
5Anexa 5.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere micaDownload
6Anexa 5.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)Download
7Anexa 5.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultateDownload
8Anexa 5.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02Download
9Anexa 6 Lista codurilor CAEN eligibile M5Download
10Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile M5 dotareDownload
11Anexa 8 Lista ariilor naturale protejateDownload
12Anexa 9 Instructiuni evitare conditii artificialeDownload
13Anexa 10 Fisa de verificare a conformitatii proiectelor M5/6A - vers. 1 - septembrie 2017Download
14Anexa 11 Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului M5/6A - vers. 1 - septembrie 2017Download
15Anexa 12 Fisa de verificare pe teren M5/6A - vers. 1 - septembrie 2017Download
16Anexa 13 Fisa de verificare a criteriilor de selectie M5/6A - vers. 1 - septembrie 2017Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

22 decembrie 2017, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde