Sprijin pentru o nouă abordare a dezvoltării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N13: Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la nivelul teritoriului;
 • N15: Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole (producţie şi servicii) şi specializarea forţei de muncă;
 • N19: Înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea/dotarea serviciilor medicale umane, stomatologice şi veterinare;
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice și
 • (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă,
permit Asociației GAL Ținutul Verde dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriu prin Măsura M4/6A contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
 • P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 252.121 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/6A sunt:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cabinete medicale, stomatologice şi veterinare.
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M4/6A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M5/6A.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Fișa măsurii M4/6A DEZVOLTARE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE SDL - rev.1 2017Download
2Ghidul solicitantului M4/6A DEZVOLTARE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE - vers. 2 - septemebrie 2017Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Anexa 1: Cerere de finanțare M4/6ADownload
2Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE HG28Download
3Anexa 2.2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907Download
4Anexa 2.3 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA BDownload
5Anexa 2.4 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa CDownload
6Anexa 2.5 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiariDownload
7Anexa 3 Model Contract de FinantareDownload
8Anexa 4 Fisa masurii - 4 Dezvoltare activitati non - agricoleDownload
9Anexa 5.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere micaDownload
10Anexa 5.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)Download
11Anexa 5.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultateDownload
12Anexa 5.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02Download
13Anexa 6 Lista codurilor CAEN eligibile M4 cu prioritizareDownload
14Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile M4 dotareDownload
15Anexa 8 Lista ariilor naturale protejateDownload
16Anexa 9 Instructiuni evitare conditii artificialeDownload
17Anexa 10 Fisa de verificare a conformitatii proiectelor M4/6A - vers. 1 - septembrie 2017Download
18Anexa 11 Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului M4/6A - vers. 2 - septembrie 2017Download
19Anexa 12 Fisa de verificare pe teren M4/6A - vers. 1 - septembrie 2017Download
20Anexa 13 Fisa de verificare a criteriilor de selectie M4/6A - vers. 1 - septembrie 2017Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

22 decembrie 2017, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde