Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1. Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N2. Pregătirea/calificarea resursei umane în domeniul agricol;
 • N3. Creșterea competitivității în agricultură;
 • N4. Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N7. Încurajarea fermelor mici şi medii;
 • N8. Sprijinirea apicultorilor, legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu procesarea la nivelul fermei;
 • N9. Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu);
 • N10. Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare;
 • N12. Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje performante în agricultură;
 • N14. Întinerirea generaţiei de fermieri;
 • N25. Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor;
 • N26. Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice.
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (a) Favorizarea competitivităţii agriculturii și
 • (b) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice,
permit Asociației GAL Ținutul Verde sprijinirea tinerilor fermieri la instalarea în teritoriu prin Măsura M3/2B, măsură ce contribuie la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
 • P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic;

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 189.084 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M3/2B sunt:

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M3/2B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A , M2/2A, M4/6A, M5/6A şi M6/1B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

data publicării: 03.11.2018

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Ghidul solicitantului M3/2B INSTALARE TINERI FERMIERI - versiune 3 octombrie 2018Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Anexa 1: Cerere de finantare Masura M3/2BDownload
2Anexa 2: Plan de afaceriDownload
3Anexa 3: Model Contract de finantareDownload
4Anexa 4: Fisa masurii 3 Tineri FermieriDownload
5Anexa 6: LegislatieDownload
6Anexa 8: OUG nr. 3 2015 - aprobare scheme de plati 2015-2020Download
7Anexa 9: Areale Subprogramul Tematic PomicolDownload
8Anexa 10: OMADR nr. 397/2003 pentru podgorii si centre viticoleDownload
9Anexa 11: Ordin nr. 247/2012 pentru aprobarea listei DOC si IGDownload
10Anexa 12: Lista asociatiilor acreditate de ANZDownload
11Anexa 13: Lista raselor indigene eliberata de ANZDownload
12Anexa 15: Instructiuni prinid evitarea crearii de conditii artificialeDownload
13Anexa 16: Coeficienti Productie StandardDownload
14Anexa 17: Fisa de verificare a conformitatii proiectelorDownload
15Anexa 18: Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitateDownload
16Anexa 19: Fisa de verificare pe terenDownload
17Anexa 20: Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M3/2BDownload
Anexa 5 
19Anexa 5: Potential productie vegetalaDownload
20Anexa 5: Potential productie zootehnicaDownload
21Anexa 5: Metodologie studiu potential agricolDownload
Anexa 7 
19Anexa 7: Calculator cod bune practiciDownload
20Anexa 7: Codul bunelor practici agricoleDownload
Anexa 14 
19Anexa 14: Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificativeDownload
20Anexa 14: Lista UAT din zonele cu constrangeri specificeDownload
21Anexa 14: Lista UAT din zonele normaleDownload

Termen limită de depunere a proiectelor:

21 decembrie 2018, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secundeArhivă

Măsura M3/2B