Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1. Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N2. Pregătirea/calificarea resursei umane în domeniul agricol;
 • N3. Creșterea competitivității în agricultură;
 • N4. Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N7. Încurajarea fermelor mici şi medii;
 • N8. Sprijinirea apicultorilor, legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu procesarea la nivelul fermei;
 • N9. Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu);
 • N10. Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare;
 • N12. Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje performante în agricultură;
 • N14. Întinerirea generaţiei de fermieri;
 • N25. Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor;
 • N26. Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice.
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (a) Favorizarea competitivităţii agriculturii și
 • (b) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice,
permit Asociației GAL Ținutul Verde sprijinirea tinerilor fermieri la instalarea în teritoriu prin Măsura M3/2B, măsură ce contribuie la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
 • P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic;

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 189.084 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M3/2B sunt:

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M3/2B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A , M2/2A, M4/6A, M5/6A şi M6/1B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt. Nume document Descărcare
1 Fișa măsurii M3 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI SDL - rev.1 2017 Download
2 Ghidul solicitantului M3 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI - vers. 2 sept 2017 Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt. Nume document Descărcare
1 Anexa 1 Cerere de finantare M3/2B - versiunea 2 septembrie 2017 Download
2 Anexa 2 Plan de Afaceri Download
3 Anexa 3 Model Contract de finantare C Download
4 Anexa 4 Fisa masurii - 3 Tineri fermieri Tinutul Verde Download
5 Anexa 5 Studiu potential Download
6 ANEXA 6 LEGISLATIE Download
7 Anexa 7 Codul si calculator de bune practici agricole Download
8 ANEXA 8 OUG nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015-2020 Download
9 ANEXA 9 Areale Subprogramul Tematic Pomicol Download
10 Anexa 10 OMADR nr. 397/2003 pentru podgorii si centre viticole Download
11 Anexa 11 ORDIN nr. 247/2012 pentru aprobarea listei DOC si IG Download
12 Anexa 12 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ Download
13 Anexa 13 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ Download
14 Anexa 14 zone normale cu constrangeri specifice si semnificative Download
15 ANEXA 15 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale Download
16 Anexa 16 Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017 Download
17 Anexa 17 Fisa de verificare a conformitatii proiectelor M3/2B - vers. 1 septembrie 2017 Download
18 Anexa 18 Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului M3/2B - vers. 1 septembrie 2017 Download
19 Anexa 19 Fisa de verificare pe teren M3/2B - vers. 1 septembrie 2017 Download
20 Anexa 20 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M3/2B - vers. 1 septembrie 2017 Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

22 decembrie 2017, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde