Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N3: Creșterea competitivității în agricultură;
 • N7: Încurajarea fermelor mici şi medii;
 • N8: Sprijinirea apicultorilor, legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu procesarea la nivelul fermei;
 • N9: Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu);
 • N10: Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare;
 • N12: Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje performante în agricultură;
 • N25: Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor;
 • N26: Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice.

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura M1/2A este de 427.473 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/2A sunt:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Ţinutul Verde;
 • intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii.
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M1/2A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

data publicării: 18.10.2021

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
10_Ghidul-solicitantului-M1_2A_vers.-4-SEPTEMBRIE-2021Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Anexa-1_Cerere-de-finantare-19.2-4.1_Masura-M1_2ADownload
2Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008Download
3Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016Download
4Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_BDownload
5Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_CDownload
6Anexa 3: Lista UAT din zone cu constrângeri semnificative - județele Argeș și OltDownload
7Anexa 4: Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene - iulie 2015Download
8Anexa 5: Metodologie Studiu potential agricolo site 2016 modificat cu clarificarea pentru găini ouătoareDownload
9Anexa 5: Potențial producție vegetală și zootehnică - județele Argeș și OltDownload
10Anexa 6: Lista Asociațiilor acreditate de ANZDownload
11Anexa 6: Lista raselor autohtone indigeneDownload
12Anexa 7: Calculator cod bune practici agricoleDownload
13Anexa 8: Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricoleDownload
14Anexa 9: Model Contract de finanțareDownload
15Anexa 10: Fisa masurii - 1 Modernizare ferme Tinutul Verde 2021Download
16Anexa 11: Lista actelor normative utile M1/2ADownload
17Anexa 12: Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale la accesarea PNDR 2020Download
18Anexa 13: Angajament propria răspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANȚĂRIIDownload
19Anexa 14: Fisa de verificare a conformitatii M1_2A_vers. 3 SEPTEMBRIE 2021Download
20Anexa 15: Fisa de verificare a eligibilității M1_2A_vers. 4 SEPTEMBRIE 2021Download
21Anexa 16: Fisa de verificare pe teren M1_2A_vers. 3 SEPTEMBRIE 2021Download
22Anexa 17: Fișa de verificare a criteriilor de selecție M1/2A - vers. 4 SEPTEMBRIE 2021Download
23Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

16 noiembrie 2018, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secundeArhivă

Măsura M1/2A