Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N3: Creșterea competitivității în agricultură;
 • N7: Încurajarea fermelor mici şi medii;
 • N8: Sprijinirea apicultorilor, legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu procesarea la nivelul fermei;
 • N9: Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu);
 • N10: Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare;
 • N12: Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje performante în agricultură;
 • N25: Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor;
 • N26: Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice.

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura M1/2A este de 427.473 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/2A sunt:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Ţinutul Verde;
 • intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii.
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M1/2A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Fișa măsurii M1 SDL - rev.1 2017Download
2Ghidul solicitantului M1 DEZVOLTAREA AGRICULTURII - vers. 2 august 2017Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Anexa 1: Cerere de finanțare M1/2A vers. 1 august 2017Download
2Anexa 2: Studiu de fezabilitate ANEXA BDownload
3Anexa 2: Studiu de fezabilitate ANEXA CDownload
4Anexa 2.1: Studiu de fezabilitate conform HG 28-2008Download
5Anexa 2.2: Studiu de fezabilitate conform HG 907-2016Download
6Anexa 3: Lista UAT din zone cu constrângeri semnificative - județele Argeș și OltDownload
7Anexa 4: Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene - iulie 2015Download
8Anexa 5: Metodologie Studiu potential agricolo site 2016 modificat cu clarificarea pentru găini ouătoareDownload
9Anexa 5: Potențial producție vegetală și zootehnică - județele Argeș și OltDownload
10Anexa 6: Lista Asociațiilor acreditate de ANZDownload
11Anexa 6: Lista raselor autohtone indigeneDownload
12Anexa 7: Calculator cod bune practici agricoleDownload
13Anexa 8: Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricoleDownload
14Anexa 9: Model Contract de finanțareDownload
15Anexa 10: Fișa măsurii M1/2ADownload
16Anexa 11: Lista actelor normative utile M1/2ADownload
17Anexa 12: Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale la accesarea PNDR 2020Download
18Anexa 13: Angajament propria răspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANȚĂRIIDownload
19Anexa 14: Fișa de verificare a conformității M1/2A - vers. 1 august 2017Download
20Anexa 15: Fișa de verificare a eligibilității M1/2A - vers. 2 august 2017Download
21Anexa 16: Fișa de verificare pe teren M1/2A - vers. 1 august 2017Download
22Anexa 17: Fișa de verificare a criteriilor de selecție M1/2A - vers. 2 august 2017Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

22 decembrie 2017, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde