Teritoriul GAL Ţinutul Verde este situat în aria celor două câmpii ale judeţului Argeş – Câmpia Înaltă a Piteştilor şi Câmpia Găvanu Burdea, cele mai multe localităţi care fac parte din teritoriu aflându-se în Câmpia Găvanu Burdea, în partea sudică a judeţului Argeş şi în estul judeţului Olt şi cuprinde 18 unităţi administrativ-teritoriale (UAT):

14 UAT-uri din judeţul Argeş: Comunele Vedea, Săpata, Bradu, Oarja, Căteasca, Lunca Corbului, Buzoeşti, Stolnici, Hârseşti, Ungheni, Bîrla, Căldăraru, Miroşi şi Oraşul Costeşti

4 UAT-uri din judeţul Olt: Comunele Coloneşti, Sârbii-Măgura, Corbu şi Tufeni.

Comunele Vedea, Bradu, Oarja, Căteasca şi Comuna Coloneşti nu au fost incluse în GAL-urile finanţate prin LEADER – PNDR 2007-2013 (zone albe).

Teritoriul se învecinează cu: în Nord – Uda, Cocu, Poiana Lacului, Albota, Piteşti, Ştefăneşti, Călineşti, Topoloveni şi Leordeni (judeţul Argeş); în Est – Răteşti, Suseni, Rociu, Negraşi, Recea, Izvoru, Râca (judeţul Argeş); în Sud –Siliştea Gumeşti şi Balaci (judeţul Teleorman) şi Ghimpeţeni, Crâmpoia şi Şerbăneşti (judeţul Olt); în Vest – Făgeţelu, Spineni, Bărăşti, Tătuleşti, Optaşi-Măgura, Scorniceşti, Potcoava şi Icoana (judeţul Olt).

Conform datelor statistice oferite de INS Argeş şi Olt, Teritoriul GAL Ţinutul Verde se întinde pe o suprafaţă de 1.274,61 kmp, are o populaţie de 68.129 locuitori (din care 10.375 locuitori în zona urbană – 15,23% şi 57.754 locuitori în zona rurală – 84,77%) şi o densitate de 53,45 locuitori/kmp.

coperta