Realizată în perioada Decembrie 2015 – Martie 2016 în cadrul proiectului ”De la idee la proiect – Asociația GAL Ținutul Verde”, Strategia de Dezvoltare Locală prezintă direcțiile comune de dezvoltare a teritoriului, direcții stabilite respectând principiul LEADER.

Strategia de Dezvoltare Locală încurajează entitățile din teritoriu să inițieze proiecte prin implementarea cărora sa-și valorifice ”bunurile” la maxim și să depășească dificultățile (tendinţă de îmbătrânire, nivelul redus al prestării serviciilor sau absenţa posibilităţilor de angajare), asigurând îmbunătățirea calității vieții în teritoriu.


Ca urmare a autorizării Asociației GAL Ținutul Verde de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 025 din 29.08.2016, Asociația poate desfășura activitățile specifice implementării submăsurilor 19.2 și 19.4.

Prin Submăsura 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, PNDR 2014 – 2020 asigură finanțarea funcționării Asociației GAL Ținutul Verde și animarea teritoriului pentru implementarea obiectivelor asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ținutul Verde.

Sprijinul pentru implementarea proiectelor selectate pentru finanțare va fi oferit din fondurile aferente submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în Cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, proiectelor ce corespund obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală.


Arhivă documente:

VERSIUNEA 6
Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ținutul Verde 2014–2020_vers.3 MODIF.1 SDL

0. Opis SDL vers.3 – pdf
1.1. Coperta SDL vers.3 – pdf
ANEXA 1 MODIF 1 SDL – pdf
1.2. Introducere SDL vers.3 – pdf
1.3. Cap. I Prezentarea teritoriu, populatie – Analiza diagnostic SDL vers.3 – pdf
1.4. Cap. II Componenta parteneriat SDL vers.3 – pdf
1.5. Cap. III Analiza SWOT SDL vers.3 – pdf
1.6. Cap. IV Obiective, prioritati si domenii de interventii SDL vers.3 – pdf
1.7. Cap. V Prezentarea masurilor SDL vers.3 – pdf
1.8. Cap. VI Descrierea complementaritatii si a contributiei la alte strategii SDL vers.3 – pdf
1.9. Cap. VII Descrierea planului de actiune SDL vers.3 – pdf
1.10. Cap. VIII Descrierea procesului de implicare SDL vers.3 – pdf
1.11. Cap. IX Organizare GAL SDL vers.3 – pdf
1.12. Cap. X Plan de finantare SDL vers.3 – pdf
1.13. Cap. XI Procedura de evaluare si selectie SDL vers.3 – pdf
1.14. Cap. XII Descriere mecanisme evitare conflicte SDL vers.3 – pdf
2.1. Anexa 1 Acord de parteneriat SDL vers.3 – pdf
2.2. HCL UAT-uri componente SDL vers.3 – pdf
3.1. Anexa 2 Fisa prezentare teritoriu SDL vers.3 – pdf
3.2. Date INS Arges si Olt SDL vers.3 – pdf
4. Anexa 3 Componenta parteneriat SDL vers.3 – pdf
5. Anexa 4 Plan de finantare REVIZUIT CU BONUSARE SDL vers.3  pdf
6. Anexa 5 Harta teritoriu SDL vers.3 – pdf
7. Anexa 6 Documente justificative animare SDL vers.3 – pdf
8. Anexa 7 Documente justificative parteneri SDL vers.3 – pdf
9. Anexa 8 Atributii functii – Fise post SDL vers.3 – pdf
_________________________________________________________________________________________________________________

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ținutul Verde 2014–2020_vers.2 PLAN FINANTARE CU BONUSARE

0. Opis SDL vers.2 – pdf
1.1. Coperta SDL vers.2 – pdf
1.2. Introducere SDL vers.2 – pdf
1.3. Cap. I Prezentarea teritoriu, populatie – Analiza diagnostic SDL vers.2 – pdf
1.4. Cap. II Componenta parteneriat SDL vers.2 – pdf
1.5. Cap. III Analiza SWOT SDL vers.2 – pdf
1.6. Cap. IV Obiective, prioritati si domenii de interventii SDL vers.2 – pdf
1.7. Cap. V Prezentarea masurilor SDL vers.2 – pdf
1.8. Cap. VI Descrierea complementaritatii si a contributiei la alte strategii SDL vers.2 – pdf
1.9. Cap. VII Descrierea planului de actiune SDL vers.2 – pdf
1.10. Cap. VIII Descrierea procesului de implicare SDL vers.2 – pdf
1.11. Cap. IX Organizare GAL SDL vers.2 – pdf
1.12. Cap. X Plan de finantare SDL vers.2 – pdf
1.13. Cap. XI Procedura de evaluare si selectie SDL vers.2 – pdf
1.14. Cap. XII Descriere mecanisme evitare conflicte SDL vers.2 – pdf
2.1. Anexa 1 Acord de parteneriat SDL vers.2 – pdf
2.2. HCL UAT-uri componente SDL vers.2 – pdf
3.1. Anexa 2 Fisa prezentare teritoriu SDL vers.2 – pdf
3.2. Date INS Arges si Olt SDL vers.2 – pdf
4. Anexa 3 Componenta parteneriat SDL vers.2 – pdf
5. Anexa 4 Plan de finantare REVIZUIT CU BONUSARE SDL vers.2 – pdf
6. Anexa 5 Harta teritoriu SDL vers.2 – pdf
7. Anexa 6 Documente justificative animare SDL vers.2 – pdf
8. Anexa 7 Documente justificative parteneri SDL vers.2 – pdf
9. Anexa 8 Atributii functii – Fise post SDL vers.2 – pdf
_________________________________________________________________________________________________________________

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ținutul Verde 2014–2020_vers.1

0. Opis SDL vers.1 – pdf
1.1. Coperta SDL vers.1 – pdf
1.2. Introducere SDL vers.1 – pdf
1.3. Cap. I Prezentarea teritoriu, populatie – Analiza diagnostic SDL vers.1 – pdf
1.4. Cap. II Componenta parteneriat SDL vers.1 – pdf
1.5. Cap. III Analiza SWOT SDL vers.1 – pdf
1.6. Cap. IV Obiective, prioritati si domenii de interventii SDL vers.1 – pdf
1.7. Cap. V Prezentarea masurilor SDL vers.1 – pdf
1.8. Cap. VI Descrierea complementaritatii si a contributiei la alte strategii SDL vers.1 – pdf
1.9. Cap. VII Descrierea planului de actiune SDL vers.1 – pdf
1.10. Cap. VIII Descrierea procesului de implicare SDL vers.1 – pdf
1.11. Cap. IX Organizare GAL SDL vers.1 – pdf
1.12. Cap. X Plan de finantare SDL vers.1 – pdf
1.13. Cap. XI Procedura de evaluare si selectie SDL vers.1 – pdf
1.14. Cap. XII Descriere mecanisme evitare conflicte SDL vers.1 – pdf
2.1. Anexa 1 Acord de parteneriat SDL vers.1 – pdf
2.2. HCL UAT-uri componente SDL vers.1 – pdf
3.1. Anexa 2 Fisa prezentare teritoriu SDL vers.1 – pdf
3.2. Date INS Arges si Olt SDL vers.1 – pdf
4. Anexa 3 Componenta parteneriat SDL vers.1 – pdf
5. Anexa 4 Plan de finantare SDL vers.1 – pdf
6. Anexa 5 Harta teritoriu SDL vers.1 – pdf
7. Anexa 6 Documente justificative animare SDL vers.1 – pdf
8. Anexa 7 Documente justificative parteneri SDL vers.1 – pdf
9. Anexa 8 Atributii functii – Fise post SDL vers.1 – pdf