Realizată în perioada Decembrie 2015 – Martie 2016 în cadrul proiectului ”De la idee la proiect – Asociația GAL Ținutul Verde”, Strategia de Dezvoltare Locală prezintă direcțiile comune de dezvoltare a teritoriului, direcții stabilite respectând principiul LEADER.

Strategia de Dezvoltare Locală încurajează entitățile din teritoriu să inițieze proiecte prin implementarea cărora sa-și valorifice ”bunurile” la maxim și să depășească dificultățile (tendinţă de îmbătrânire, nivelul redus al prestării serviciilor sau absenţa posibilităţilor de angajare), asigurând îmbunătățirea calității vieții în teritoriu.


Ca urmare a autorizării Asociației GAL Ținutul Verde de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 025 din 29.08.2016, Asociația poate desfășura activitățile specifice implementării submăsurilor 19.2 și 19.4.

Prin Submăsura 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, PNDR 2014 – 2020 asigură finanțarea funcționării Asociației GAL Ținutul Verde și animarea teritoriului pentru implementarea obiectivelor asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ținutul Verde.

Sprijinul pentru implementarea proiectelor selectate pentru finanțare va fi oferit din fondurile aferente submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în Cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, proiectelor ce corespund obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală.


Arhivă documente:

VERSIUNEA 8


VERSIUNEA 7

VERSIUNEA 6VERSIUNEA 5

Descărcați document: _Anexa-1_MODIF SDL 09.2019

Descărcați document: _Nota aprobare AM

Descărcați document: ~�CAPITOLUL V Fisa masurii – 2 Ferme mici Tinutul Verde

Descărcați document: 0.1_OPIS

Descărcați document: 0.2 SDL Coperta_p. 1-1

Descărcați document: 0.3_INTRODUCERE

Descărcați document: 1_CAPITOL I_Prezentarea teritoriului si a populatie acoperite-analiza diagnostic

Descărcați document: 2_CAPITOL II_Componenta parteneriatului

Descărcați document: 3_CAPITOL III_Analiza SWOT

Descărcați document: 4. CAPITOLUL IV_Obiective-prioritati-domenii de interventie_09.2019

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 1 Modernizare ferme Tinutul Verde

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 2 Ferme mici Tinutul Verde

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 3 Tineri fermieri Tinutul Verde

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 4 Dezvoltare activitati non – agricole

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 5 Infiintare activitati non-agricole

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 6 Forme asociative Tinutul Verde_09.2019

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 7 Infrastructura sociala Tinutul Verde

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 8 Minoritati Tinutul Verde

Descărcați document: 5_CAPITOLUL V Fisa masurii – 9 Institutii publice Tinutul Verde

Descărcați document: 6_CAPITOL VI _Corelarea cu alte strategii

Descărcați document: 7_CAPITOL VII_Descrierea planului de actiune

Descărcați document: 8_CAPITOL VIII_Descriere proces implicare

Descărcați document: 9_CAPITOL IX_Organizare GAL

Descărcați document: 10_CAPITOL X – Planul de finantare al Strategiei_09.2019

Descărcați document: 11_CAPITOL XI_Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Descărcați document: 12_CAPITOL XII_Descriere mecanisme evitare conflicte interese

Descărcați document: Anexa 1 Acord de parteneriat

Descărcați document: Anexa 1 HCL UATuri componente

Descărcați document: Anexa 2 Date INS Arges si Olt

Descărcați document: Anexa 2 Fisa de prezentare a teritoriului

Descărcați document: Anexa 3 Componenta-parteneriatului

Descărcați document: Anexa 4 Planul de finantare 09.2019

Descărcați document: Anexa 5 Harta administrativa si geografica a teritoriului GAL Tinutul Verde

Descărcați document: Anexa 6 Documente justificative privind animarea

Descărcați document: Anexa 7 Documente justificative ale membrilor parteneriatului

Descărcați document: Anexa 8 Fise post


VERSIUNEA 4


Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ținutul Verde 2014–2020_vers.3 MODIF.1 SDL

0. Opis SDL vers.3 – pdf
1.1. Coperta SDL vers.3 – pdf
ANEXA 1 MODIF 1 SDL – pdf
1.2. Introducere SDL vers.3 – pdf
1.3. Cap. I Prezentarea teritoriu, populatie – Analiza diagnostic SDL vers.3 – pdf
1.4. Cap. II Componenta parteneriat SDL vers.3 – pdf
1.5. Cap. III Analiza SWOT SDL vers.3 – pdf
1.6. Cap. IV Obiective, prioritati si domenii de interventii SDL vers.3 – pdf
1.7. Cap. V Prezentarea masurilor SDL vers.3 – pdf
1.8. Cap. VI Descrierea complementaritatii si a contributiei la alte strategii SDL vers.3 – pdf
1.9. Cap. VII Descrierea planului de actiune SDL vers.3 – pdf
1.10. Cap. VIII Descrierea procesului de implicare SDL vers.3 – pdf
1.11. Cap. IX Organizare GAL SDL vers.3 – pdf
1.12. Cap. X Plan de finantare SDL vers.3 – pdf
1.13. Cap. XI Procedura de evaluare si selectie SDL vers.3 – pdf
1.14. Cap. XII Descriere mecanisme evitare conflicte SDL vers.3 – pdf
2.1. Anexa 1 Acord de parteneriat SDL vers.3 – pdf
2.2. HCL UAT-uri componente SDL vers.3 – pdf
3.1. Anexa 2 Fisa prezentare teritoriu SDL vers.3 – pdf
3.2. Date INS Arges si Olt SDL vers.3 – pdf
4. Anexa 3 Componenta parteneriat SDL vers.3 – pdf
5. Anexa 4 Plan de finantare REVIZUIT CU BONUSARE SDL vers.3  pdf
6. Anexa 5 Harta teritoriu SDL vers.3 – pdf
7. Anexa 6 Documente justificative animare SDL vers.3 – pdf
8. Anexa 7 Documente justificative parteneri SDL vers.3 – pdf
9. Anexa 8 Atributii functii – Fise post SDL vers.3 – pdf
_________________________________________________________________________________________________________________

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ținutul Verde 2014–2020_vers.2 PLAN FINANTARE CU BONUSARE

0. Opis SDL vers.2 – pdf
1.1. Coperta SDL vers.2 – pdf
1.2. Introducere SDL vers.2 – pdf
1.3. Cap. I Prezentarea teritoriu, populatie – Analiza diagnostic SDL vers.2 – pdf
1.4. Cap. II Componenta parteneriat SDL vers.2 – pdf
1.5. Cap. III Analiza SWOT SDL vers.2 – pdf
1.6. Cap. IV Obiective, prioritati si domenii de interventii SDL vers.2 – pdf
1.7. Cap. V Prezentarea masurilor SDL vers.2 – pdf
1.8. Cap. VI Descrierea complementaritatii si a contributiei la alte strategii SDL vers.2 – pdf
1.9. Cap. VII Descrierea planului de actiune SDL vers.2 – pdf
1.10. Cap. VIII Descrierea procesului de implicare SDL vers.2 – pdf
1.11. Cap. IX Organizare GAL SDL vers.2 – pdf
1.12. Cap. X Plan de finantare SDL vers.2 – pdf
1.13. Cap. XI Procedura de evaluare si selectie SDL vers.2 – pdf
1.14. Cap. XII Descriere mecanisme evitare conflicte SDL vers.2 – pdf
2.1. Anexa 1 Acord de parteneriat SDL vers.2 – pdf
2.2. HCL UAT-uri componente SDL vers.2 – pdf
3.1. Anexa 2 Fisa prezentare teritoriu SDL vers.2 – pdf
3.2. Date INS Arges si Olt SDL vers.2 – pdf
4. Anexa 3 Componenta parteneriat SDL vers.2 – pdf
5. Anexa 4 Plan de finantare REVIZUIT CU BONUSARE SDL vers.2 – pdf
6. Anexa 5 Harta teritoriu SDL vers.2 – pdf
7. Anexa 6 Documente justificative animare SDL vers.2 – pdf
8. Anexa 7 Documente justificative parteneri SDL vers.2 – pdf
9. Anexa 8 Atributii functii – Fise post SDL vers.2 – pdf
_________________________________________________________________________________________________________________

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ținutul Verde 2014–2020_vers.1

0. Opis SDL vers.1 – pdf
1.1. Coperta SDL vers.1 – pdf
1.2. Introducere SDL vers.1 – pdf
1.3. Cap. I Prezentarea teritoriu, populatie – Analiza diagnostic SDL vers.1 – pdf
1.4. Cap. II Componenta parteneriat SDL vers.1 – pdf
1.5. Cap. III Analiza SWOT SDL vers.1 – pdf
1.6. Cap. IV Obiective, prioritati si domenii de interventii SDL vers.1 – pdf
1.7. Cap. V Prezentarea masurilor SDL vers.1 – pdf
1.8. Cap. VI Descrierea complementaritatii si a contributiei la alte strategii SDL vers.1 – pdf
1.9. Cap. VII Descrierea planului de actiune SDL vers.1 – pdf
1.10. Cap. VIII Descrierea procesului de implicare SDL vers.1 – pdf
1.11. Cap. IX Organizare GAL SDL vers.1 – pdf
1.12. Cap. X Plan de finantare SDL vers.1 – pdf
1.13. Cap. XI Procedura de evaluare si selectie SDL vers.1 – pdf
1.14. Cap. XII Descriere mecanisme evitare conflicte SDL vers.1 – pdf
2.1. Anexa 1 Acord de parteneriat SDL vers.1 – pdf
2.2. HCL UAT-uri componente SDL vers.1 – pdf
3.1. Anexa 2 Fisa prezentare teritoriu SDL vers.1 – pdf
3.2. Date INS Arges si Olt SDL vers.1 – pdf
4. Anexa 3 Componenta parteneriat SDL vers.1 – pdf
5. Anexa 4 Plan de finantare SDL vers.1 – pdf
6. Anexa 5 Harta teritoriu SDL vers.1 – pdf
7. Anexa 6 Documente justificative animare SDL vers.1 – pdf
8. Anexa 7 Documente justificative parteneri SDL vers.1 – pdf
9. Anexa 8 Atributii functii – Fise post SDL vers.1 – pdf