Asociația GAL Ținutul Verde a fost înființată la data de 14.07.2016, în baza Ordonanței nr. 26/2000, modificată şi completată fiind structurată astfel:
– Adunarea Generală a Asociației GAL Ținutul Verde
– Consiliul Director
– Compartimentul administrativ
– Comitetul de Selecție
– Comisia de Soluționare a contestațiilor
– Cenzor