Compartimentul administrativ al Asociaţiei GAL Ţinutul Verde cuprinde funcţiile de management, animare/informare/comunicare, monitorizare, evaluare si control având următoarea structură organizatorică:

organigrama-compartiment-administrativ

Pentru evitarea posibilelor conflicte de interese și a unui eventual blocaj în desfăşurarea activității asociației s-a prevăzut un mecanism care asigură posibilitatea înlocuirii persoanei aflate în conflict de interese.
Activitatea financiară a Asociației este verificată de Cenzor, conform Statutului.