Comitetul de selecție a proiectelor este organul cu atribuții specifice în cadrul Asociației, în selecția proiectelor care vor fi implementate la nivelul teritoriului – în mod expres cele finantate prin PNDR 2014-2020.

Nominalizarea membrilor Comitetului de selectie a proiectelor se face prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.

Pentru fiecare dintre membrii Comitetului  de selectie a proiectelor sunt prevazuti supleanti.

Activitatea Comitetului de selectie a proiectelor este reglementata Regulamentul aprobat prin Hotarare a Adunarii Generale a Asociatiei.

În activitatea sa, Comitetul de selecție a proiectelor pune în aplicare principiile LEADER așa cum sunt definite de PNDR in perioada 2014-2020.

Selecția proiectelor se va face la propunerea experților Asociației, pe baza criteriilor de eligibilitate și criteriilor de acordare a punctajelor pentru selectia proiectelor stabilite și aprobate prin Decizia Consiliului Director.

Conform ultimei Hotarâri a Adunarii Generale a Asociatiei GAL Ținutul Verde din Comisia de selecție a proiectelor fac parte reprezentanții următoarelor entități:

Tabel cu componența Comitetului de Selecție

PARTENERI PUBLICI 23,38%

PartenerFuncția în CSTip/Observații
COMUNA BÎRLAPreşedinteTitular
COMUNA HÂRSEȘTIPreşedinteSupleant
COMUNA LUNCA CORBULUIMembruTitular
COMUNA TUFENIMembruSupleant

PARTENERI PRIVAȚI 59,74%

PartenerFuncția în CSTip/Observații
HADITON GROUP S.R.L.MembruTitular
LINTE ION P.F.A.MembruSupleant
OLARU MARIUS CONSTRUCT SRLMembruTitular
ARGEȘ AGRO PROIECT S.R.L.MembruSupleant
FRUCTIGENA S.R.L.MembruTitular
SANDA F TINEL P.F.A.MembruSupleant
CHIVU NICUŞOR CONSTRUCT S.R.L.MembruTitular
CERES MIROȘIMembruSupleant

SOCIETATE CIVILĂ 16,88%

PartenerFuncția în CSTip/Observații
ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE LA ȘCOALA HÂRSEȘTIMembruTitular
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „VICTORIA” BUZOEŞTIMembruSupleant

PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0%

PartenerFuncția în CSTip/Observații
(Nu este cazul)

La selecția proiectelor se va aplica regula ”dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar să fie prezenți cel puțin 50% din membrii, din care peste 50% vor fi din mediul privat și societate civilă.