Comisia de soluționare a contestațiilor este organul cu atribuții specifice în cadrul Asociației, în soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a rezultatelor de selecție aferente proiectelor depuse la GAL în vederea obținerii finanțării prin PNDR 2014-2020, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației GAL Ținutul Verde.

Nominalizarea membrilor Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se face prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.

Pentru fiecare dintre membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt prevazuti supleanti.

Astfel, aplicanții care au depus proiecte în cadrul sesiunii anuale continue pentru care a fost întocmit un raport de selecție lunar/trimestrial/final au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet a GAL a Raportului de selecție lunar/trimestrial/final pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării.

Contestațiile vor fi depuse la sediul GAL și vor fi evaluate de alți experți care nu au participat la evaluarea inițială a proiectelor. În urma instrumentării contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor întocmește raportul privind raportul privind rezultatul contestațiilor, raport ce va fi postat pe pagina de internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui și transmiterii acestuia la compartimentul administrativ în vederea completării doasrelor administrative ale proiectelor care au făcut obiectul contestațiilor.

Termenul de soluționare a contestațiilor de către Comisia de soluționare a contestațiilor este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la sediul GAL.

Conform ultimei Hotarâri a Adunarii Generale a Asociatiei GAL Ținutul Verde din Comisia se Soluționare a Contestațiilor fac parte reprezentanții următoarelor entități:

Tabel cu componența Comisiei de soluționare a contestațiilor

PARTENERI PUBLICI 23,38%
PartenerFuncția în CSTip/Observații
ORAȘUL COSTEȘTIPreşedinteTitular
COMUNA CĂLDĂRARUPreşedinteSupleant
PARTENERI PRIVAȚI 59,74%
PartenerFuncția în CSTip/Observații
AGROMIXT SERBAN S.R.L.MembruTitular
PUPĂZĂ ROȘU VALERICA P.F.A.MembruSupleant
PRODLACT ECOLOGIC HÎRSEȘTI S.R.L.MembruTitular
METALTRANS S.R.L.MembruSupleant
MIREA E. RADU I.F.MembruTitular
NIŢU V. IONUŢ-NARCIS P.F.A.MembruSupleant
SOCIETATE CIVILĂ 16,88%
PartenerFuncția în CSTip/Observații
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE OVINE DIN COMUNA HÎRSEȘTI 2011MembruTitular
ASOCIAȚIA CULTURALĂ MĂRȚIȘORULMembruSupleant
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)
PartenerFuncția în CSTip/Observații
Nu este cazul