Comisia de soluționare a contestațiilor

Comisia de soluționare a contestațiilor este organul cu atribuții specifice în cadrul Asociației, în soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a rezultatelor de selecție aferente proiectelor depuse la GAL în vederea obținerii finanțării prin PNDR 2014-2020, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației GAL Ținutul Verde.

Nominalizarea membrilor Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se face prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.

Pentru fiecare dintre membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt prevazuti supleanti.

Astfel, aplicanții care au depus proiecte în cadrul sesiunii anuale continue pentru care a fost întocmit un raport de selecție lunar/trimestrial/final au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet a GAL a Raportului de selecție lunar/trimestrial/final pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării.

Contestațiile vor fi depuse la sediul GAL și vor fi evaluate de alți experți care nu au participat la evaluarea inițială a proiectelor. În urma instrumentării contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor întocmește raportul privind raportul privind rezultatul contestațiilor, raport ce va fi postat pe pagina de internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui și transmiterii acestuia la compartimentul administrativ în vederea completării doasrelor administrative ale proiectelor care au făcut obiectul contestațiilor.

Termenul de soluționare a contestațiilor de către Comisia de soluționare a contestațiilor este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la sediul GAL.

Conform ultimei Hotarâri a Adunarii Generale a Asociatiei GAL Ținutul Verde din Comisia se Soluționare a Contestațiilor fac parte reprezentanții următoarelor entități:

Tabel cu componența Comisiei de soluționare a contestațiilor

PARTENERI PUBLICI 23,38%

Partener Funcția în CS Tip/Observații
ORAȘUL COSTEȘTI Preşedinte Titular
COMUNA CĂLDĂRARU Preşedinte Supleant

PARTENERI PRIVAȚI 59,74%

Partener Funcția în CS Tip/Observații
AGROMIXT SERBAN S.R.L. Membru Titular
PUPĂZĂ ROȘU VALERICA P.F.A. Membru Supleant
PRODLACT ECOLOGIC HÎRSEȘTI S.R.L. Membru Titular
METALTRANS S.R.L. Membru Supleant
BAICU DORIN ADRIAN I.I. Membru Titular
NIŢU V. IONUŢ-NARCIS P.F.A. Membru Supleant

SOCIETATE CIVILĂ 16,88%

Partener Funcția în CS Tip/Observații
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE DIN COMUNA HÎRSEȘTI Membru Titular
ASOCIAȚIA CULTURALĂ MĂRȚIȘORUL Membru Supleant

PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0%

Partener Funcția în CS Tip/Observații
(Nu este cazul)