Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor (membrii fondatori si membrii aderenti) care, în activitatea desfăşurată, adoptă hotărâri.

 

Nr. Crt.Denumire partenerStatutul parteneruluiNumele și prenumele reprezentantului legal al partenerului
 

 

1.

 

 

ORAȘUL COSTEȘTIUATTelescu Corina
 

 

2.

 

 

S.C. FRUCTIGENA S.R.L.S.R.L.VALENTIN ILIE
 

 

3.

 

 

COMUNA BUZOEȘTIUATStoicescu Alexandru
 

 

4.

 

 

S.C. NELVASI COMBUST S.R.L.S.R.L.MARINESCU VASILE
 

 

5.

 

 

ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ”VIITORUL” BUZOEȘTIONGJUCĂTORU MARIN
 

 

6.

 

 

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ”VICTORIA” BUZOEȘTIASOCIAȚIE SPORTIVĂMATEI GHEORGHE
 

 

7.

 

 

S.C. SOREGRIM INTERNATIONAL S.R.L.S.R.L.SORA GHEORGHE
 

 

8.

 

 

COMUNA UNGHENIUATPopa Marian-Eduard
 

 

9.

 

 

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ VIITORUL UNGHENIASOCIAȚIA SPORTIVĂPÎRVU ILIE-SORIN
 

 

10.

 

 

IANCU VICTOR-MIHAIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂÎIIANCU VICTOR-MIHAIL
 

 

11.

 

 

COMUNA CĂLDĂRARUUATDOBRA MARIAN
 

 

12.

 

 

S.C. OTHO AGRO-SERVICE S.R.L.S.R.L.MOCANU MARIUS PETRE
 

 

13.

 

 

RÎCANU IULIAN-IUSTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂÎIRÎCANU IULIAN-IUSTIN
 

 

14.

 

 

RÎCANU STELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂÎIRÎCANU STELA
 

 

15.

 

 

COMUNA MIROȘIUATLiță George
 

 

16.

 

NUȚĂ C. ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂP.F.A.NUȚĂ ION
 

 

17.

 

 

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ MIROȘIASOCIAȚIE SPORTIVĂMANEA GEORGICĂ
 

 

18.

 

 

ASOCIAȚIA CRESCATORILOR DE ANIMALE DIN COMUNA MIROȘIONGMANEA VIOREL
 

 

19.

 

 

CERES MIROȘISOCIETATE AGRICOLĂDUMITRU GHEORGHE
 

 

20.

 

COMUNA CĂTEASCAUATCIRSTEA VASILICA
 

 

21.

 

 

RADU ANDREI-DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂI.I.RADU ANDREI-DANIEL
22.S.C. DANION COM S.R.L.S.R.L.STANCIU DAN
 

 

23.

 

 

S.C. PANEURO PIESE ȘI ACCESORII AUTO S.R.L.S.R.L.ALEXANDRU NICOLAE-ADRIAN
 

 

24.

 

 

COMUNA OARJAUATGHERGHESCU LUCIAN
 

 

25.

 

 

BURCEA IOAN-TIBERIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂÎIBURCEA IOAN-TIBERIUS
 

 

26.

 

 

COMUNA BRADUUATBADEA DANIEL-FLORIN
 

 

27.

 

 

COMUNA SĂPATAUATVasile Ionela
 

 

28.

 

 

GRAURE ȘTEFAN-CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂÎIGRAURE ȘTEFAN-CĂTĂLIN
 

 

29.

 

 

COMUNA VEDEAUATBurcioiu Mona Daniela
 

 

30.

 

 

S.C. MARADRIMEX AGRICULTURĂ S.R.L.S.R.L.IONICĂ MARILENA-ADRIANA
 

 

31.

 

 

S.C. MILL-EXPERT S.R.L.S.R.L.IONICĂ MARIUS
 

 

32.

 

 

COMUNA COLONEȘTIUATMitran Elena
 

 

33.

 

 

S.C. AGRIMADA BEST S.R.L.S.R.L.FLUTURE ALIN-COSTINEL
 

 

34.

 

 

COMUNA SÂRBII-MĂGURAUAT 

 

MUCIOIU MIHAELA-FLORINA

 

 

 

 

35.

 

 

S.C. AGROMIXT ȘERBAN S.R.L.S.R.L.ȘERBAN ION
 

 

36.

 

 

HECHMULLER M. MIRCEA-LAURENȚIU P.F.A.P.F.A.HECHMULLER MIRCEA-LAURENȚIU
 

 

37.

 

 

SCARLAT C. ELIZA-GABRIELA P.F.A.PFASCARLAT ELIZA – GABRIELA
 

 

38.

 

 

NIȚU V. IONUȚ-NARCIS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂPFANIȚU IONUȚ-NARCIS
 

 

39.

 

 

COMUNA CORBUUAT 

 

Ciocârlan Corina-Mariana

 

 

 

 

40.

 

 

ASOCIAȚIA AVEN AMENZAONG 

 

Priboi Petre

 

 

 

 

41.

 

 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ”MĂRȚIȘORUL”ONGBUDRUGEAC ILIE
 

 

42.

 

 

COMAN M. IONUȚ-LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂÎICOMAN IONUT – LUCIAN
 

 

43.

 

 

COMUNA TUFENIUATCHIVU ILIE
 

 

44.

 

 

S.C. OLARU MARIUS CONSTRUCT S.R.L.S.R.L.OLARU ANA-MARIA
 

 

45.

 

 

S.C. METALTRANS S.R.L.S.R.L.SIMION RADU
 

 

46.

 

 

MIREA E. RADU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂI.F.MIREA RADU
 

47.

 

 

S.C. MIRA CRISMAR MARKET S.R.L.S.R.L.OȚÎRNICĂ MIRELA-LILIANA
 

 

48.

 

 

COMUNA BÎRLAUAT 

LIMPUȘ LIVIU

 

49.DATA STARTER MANAGEMENT S.R.L.S.R.L. 

GELCĂ MARIAN

 

50.MARINESCU CEZAR-MUGUREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂP.F.A. 

MARINESCU CEZAR MUGUREL

 

51.RADU ZAMFIR-MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂI.I. 

RADU ZAMFIR-MARIAN

 

 

52.

 

 

POPESCU FLORINA-MĂDĂLINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂI.I.POPESCU FLORINA-MĂDĂLINA
53.TRIFU FLORENTINA-GEORGIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂI.I.TRIFU FLORENTINA-GEORGIANA
 

 

54.

 

 

S.C. TRANDAFIRUL SPERANȚEI S.R.L.S.R.L.SANDU MIRELA
55.S.C. IULI LAURAGEO CONSTRUCT S.R.L.S.R.L.ȚUȚURIGĂ-BLEAJĂ IOANA-LEONTINA-ELIZA
56.ASOCIAȚIA ”ÎNGERAȘII BÎRLA”O.N.G.IONESCU NICU
 

57.

S.C. HADITON GROUP S.R.L.S.R.L. 

KHOURY HADI

 

 

58.

 

 

SANDA F. TINEL PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂPFA 

SANDA TINEL

 

 

 

59.

 

 

S.C. ANAIS SERVICII EXCAVĂRI S.R.L.S.R.L. 

PANDURU LAURA-CĂTĂLINA

 

 

 

60.

S.C. SABAC CONSTRUCT S.R.L.S.R.L. 

SABAC NICOLAE-TRAIAN

 

61.S.C. ANDREE PELET S.R.L.S.R.L.ȘERBAN MARIANA-ALEXANDRA
62.NEAȚĂ MARINELA-VIOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂI.I.NEAȚĂ MARINELA-VIOLETA
63.ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE DIN MOZACENI-VALEO.N.G.ILIE ANDREI
 

 

64.

 

 

COMUNA HÂRSEȘTIUAT 

SANDU ALIN-ALEXANDRU

 

65.MANEA IONEL ”AGRICULTURĂ” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂI.I. 

MANEA IONEL

 

66.PRODLACT ECOLOGIC HÎRSEȘTI S.R.L.S.R.L. 

MOLOIU FLORINA-MIHAELA

 

67.ASOCIAȚIA CRESCATORILOR DE OVINE DIN COMUNA HÎRSEȘTI 2011ONG 

PRUNĂ GIGI

 

68.ASOCIAȚIA ”ȘCOALA VERDE-ȘTIINȚĂ, NATURĂ ȘI LUMINĂ”ONG 

 

VOINEA ION

 

 

69.ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE LA SCOALA HÂRSEȘTIONG 

PRIOTEASA MARIANA

 

 

70.

 

 

BUȘCU MARIANA-ROXANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂI.I. 

BUȘCU MARIANA-ROXANA

 

 

71.

 

 

COMUNA STOLNICIUAT 

MINCĂ FLOREA-DANIEL

 

 

 

72.

 

 

S.C. ARGEȘ AGRO PROIECT S.R.L.S.R.L. 

NIȚU ION

 

 

 

73.

 

 

ASOCIAȚIA ”CĂLUȘĂREII” STOLNICIONG 

MOCANU ANTOANETA-ELENA

 

74.PUPĂZĂ-ROȘU VALERICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂPFA 

PUPĂZĂ-ROȘU VALERICA

 

 

 

75.

 

 

COMUNA LUNCA CORBULUIUAT 

Burdeanu Georgiana-Margareta

 

 

 

76.

 

 

S.C. DE LA NOI MARVIC S.R.L.S.R.L. 

ENACHE ADRIAN

 

 

 

77.

 

 

S.C. SOLI S.R.L.S.R.L. 

MAFTEI ROMEO-IONEL

 

 

Prin votul exprimat de imputerniciti in cadrul Adunarii Generale se prezuma ca acestia exprima interesele si vointa persoanelor juridice pe care le reprezinta-acolo unde este cazul.
Competenta Adunarii generale cuprinde:
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL Ţinutul Verde;
b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director prin vot secret;
c) stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei;
d) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
f) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
g) înfiinţarea de sucursale în teritoriul GAL;
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
j) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director;
k) oricare alte dispoziţii prevăzute în lege sau în statut.

Adunarea Generală este prezidata de Presedintele Consiliului Director, se întruneşte o dată pe an in sedinta ordinara sau ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară.
In cazul in care Presedintele Consiliului Director, din diverse motive obiective, nu poate fi prezent la sedinta Adunarii Generale, aceasta este condusa de Vicepresedintele Consiliului Director, caz in care hotararile vor fi semnate de acesta.
Adunarea Generala are drept de control permanent asupra Consiliului Director, asupra cenzorului si asupra Compartimentului Administrativ.