Promovarea Ghișeului Unic P.N.D.R – Bîrla februarie 2017

Promovare și informare privind conținutul SDL – ianuarie&februarie 2017
9 februarie 2017
Calendar promovare proiecte – septembrie 2017
23 august 2017
Promovare și informare privind conținutul SDL – ianuarie&februarie 2017
9 februarie 2017
Calendar promovare proiecte – septembrie 2017
23 august 2017

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Măsura 19 – LEADER - Sub-măsura 19.4,

conform Contract de finanţare subsecvent 1 nr. C19401025011630310296 din 22.11.2016
 

Asociația GAL Ținutul Verde a fost prezentă în cadrul întâlnirii organizată în data de 16 Februarie 2017 la sediul Căminului Cultural Bîrla, alături de Instituția Prefectului Argeș, APIA și AFIR Argeș, pentru promovarea Ghișeului Unic P.N.D.R.

Acțiunea Asociației GAL Ținutul Verde a constat în informarea și promovarea măsurilor finanțate prin SDL în vederea pregătirii potențialilor beneficiari pentru depunerea proiectelor.

Download PDF