Promovare și informare privind conținutul SDL – ianuarie&februarie 2017

Promovarea Ghișeului Unic P.N.D.R – Bîrla februarie 2017
16 februarie 2017
Promovarea Ghișeului Unic P.N.D.R – Bîrla februarie 2017
16 februarie 2017

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Măsura 19 – LEADER - Sub-măsura 19.4,

conform Contract de finanţare subsecvent 1 nr. C19401025011630310296 din 22.11.2016
 

În cadrul Activităţii 2. Promovare şi informare privind conţinutul SDL, măsurile de finanţare şi diseminarea rezultatelor, Acţiunea 2.7. Organizarea şi derularea evenimentelor de informare şi promovare privind conţinutul SDL, măsurile de finanţare, ghiduri şi proceduri şi în conformitate cu Calendarul deplasărilor în teritoriu, postat pe site-ul www.galtinutulverde.ro, secţiunea “În dezbatere publică”, în perioada 23.01 – 08.02.2017, în locaţiile puse la dispoziţie de UAT-urile partenere, s-au desfăşurat 18 evenimente.

Acţiunea a avut ca scop informarea şi promovarea în vederea pregătirii potenţialilor beneficiari pentru depunerea proiectelor în conformitate cu măsurile prevăzute în SDL, prin prezentarea ghidurilor şi procedurile de lucru, înaintea lansării apelurilor anuale de selecţie de către angajaţii GAL, numărul total de participanţi prezenţi fiind de 279.

Fiecare eveniment a avut următoarele etape:

  1. Primirea participanţilor şi semnarea listei de prezenţă
  2. Distribuirea materialelor de promovare, informare către participanţi: broşură, pliant, flyer, materiale concepute şi realizate de personalul GAL prin cei 2 agenţi de dezvoltare, conţinutul fiind verificat şi aprobat de manager.
  3. Realizarea de fotografii relevante
  4. Prezentarea celor 9 măsuri de finanţare, a ghidurilor şi procedurilor de lucru aferente
  5. Notarea propunerilor/observaţiilor participanţilor.

În cadrul întâlnirilor s-a adus la cunoştinţă celor prezenţi faptul că Ghidul sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” se află în continuare în formă draft pe site-ul AFIR.

Ulterior publicării formei finale a acestui ghid, compartimentul administrativ al GAL va modifica corespunzător ghidurile aferente măsurilor din SDL, în sensul corelării cu prevederile ghidului final al sub-măsurii 19.2 şi forma finală va fi publicată în timp util pe site-ul www.galtinutulverde.ro.

Totodată s-a recomandat celor prezenţi să consulte permanent site-ul asociaţiei deoarece în cel mai scurt timp va fi postată varianta consolidată a ghidurilor.

Download PDF