Anunț privind măsurile de finanțare ce urmează a fi active în anul 2024

Anunț angajare – Expert evaluare
12 iulie 2023
Anunț angajare – Expert evaluare
12 iulie 2023

Prin Strategia de Dezvoltare a Asociației GAL Ținutul Verde va fi activă începând cu luna Martie a anului 2024 următoarea măsură:

MĂSURA M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde.

Beneficiari eligibili:

o          UAT-urile și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;

o          Unități de cult;

o          Instituții de învățământ tehnice/agricole;

o          ONG-uri;

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

  • Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piste de carting, etc.);
  • Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;
  • Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere;
  • Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, piețe locale;
  • Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între autorități publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.)
  • Dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice;
  • Construire/modernizarea/reabilitarea/dotarea inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor (sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unități de învățământ și alte clădiri de utilitate publică);
  • Construcția sau reabilitarea de capele mortuare;
  • Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie.

Fonduri disponibile pentru Măsura M9/6B: 215.644,42 euro (fonduri FEADR);

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect este de maxim 30.144,56 euro (fonduri FEADR)

Informații detaliate privind accesarea fondurilor aferente măsurilor vor fi cuprinse în Ghidurile Solicitantului elaborate de Asociația GAL Ținutul Verde ce vor fi disponibile atât pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro cât și la sucursala Asociației din Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, județul Argeș, tel: 0744756732, e-mail: galtinutulverde@gmail.com, la momentul lansării apelului de selecție.