Anunț privind măsurile de finanțare ce urmează a fi active în anul 2022

Amenajare teren sintetic tip balon in Comuna Colonesti, judetul Olt
29 ianuarie 2021
Anunț privind măsurile de finanțare ce urmează a fi active în anul 2023
19 ianuarie 2023
Amenajare teren sintetic tip balon in Comuna Colonesti, judetul Olt
29 ianuarie 2021
Anunț privind măsurile de finanțare ce urmează a fi active în anul 2023
19 ianuarie 2023

Prin Strategia de Dezvoltare  a Asociatiei GAL Ținutul Verde vor fi active in anul 2022 următoarele măsuri  :

1. Măsura M6/1B -Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili :

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

  • Fermieri;
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • UAT-uri;
  • Unități școlare, sanitare, de agreement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF ( înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

2. Măsura M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili :

  • UAT-urile și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare; o Unități de cult;
  • Instituții de învățământ tehnice/agricole; o ONG-uri;

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M6/1B si Măsurii M9/6B  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de Asociația GAL Ținutul Verde disponibil pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul:Apeluri de selecție și calendare lansare-Apeluri active).

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate:

Luni – Vineri,  intervalul orar : 12:00 – 18:00;