Anunţ privind măsurile de finanţare ce urmează a fi active în anul 2021

Amenajare alei pietonale în satul Miroși și satul Surdulești – comuna Miroși
11 noiembrie 2020
Sprijin pentru dezvoltare fermei mici Dinculescu I. Floarea I.F., oraș Costești
29 ianuarie 2021
Amenajare alei pietonale în satul Miroși și satul Surdulești – comuna Miroși
11 noiembrie 2020
Sprijin pentru dezvoltare fermei mici Dinculescu I. Floarea I.F., oraș Costești
29 ianuarie 2021

Prin SDL GAL ŢINUTUL VERDE va fi activă următoarea măsură de finanţare în anul 2021:

Măsura M6/1B ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili:

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

  • Fermieri;
    • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
    • Organizații neguvernamentale;
    • UAT-uri;
    • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
  • Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Descarca PDF: Anunt masuri finantare active 2021

Informaţii suplimentare se pot obţine prin accesarea paginii web www.galtinutulverde.ro, fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com; numerele de telefon 0759015020, 0752029010, 0751110109, 0759039038 şi la sucursala situată în Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş.