Proiecte finantate

30 ianuarie 2023

Fabrica de nutreturi combinate (FNC) in cadrul SC HADITON GROUP SRL in localitatea Barla, judetul Arges

Descrierea proiectului: Obiectivul general al proiectului: infiintarea unei fabrici de nutreturi combinate (FNC) Obiective: Cladire FNC – amenajare si dotare cu echipamente Depozit, vestiare, silozuri, cladire […]
30 ianuarie 2023

Fabricarea altor produse manufacturiere in cadrul SC TRANDAFIRUL SPERANTEI SRL

Descrierea proiectului: Obiectivul general al proiectului: facilitarea diversificării activităţii agricole prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, în […]
30 ianuarie 2023

Dotarea atelierului scolar din cadrul Liceului Tehnologic Costesti cu un echipament specific – tractor cu remorca

Descrierea proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în achiziția unui tractor cu remorca in vederea  îmbunătățirii invatamantului agricol din cadrul Liceului Tehnologic Costesti astfel incat sa […]
29 ianuarie 2021

Instalare tânăr fermier Popescu Maria-Amalia, comuna Săpata

Descrierea proiectului: Obiectivul general al proiectului: sprijinirea instalarii tinerilor fermieri si stimularea acestora prin incurajarea aplicarii principiului valorificarii productiei prin intermediul formelor asociative, valorificarea resurselor locale […]