Apel de selecție 2/2021

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR , in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală",anunță lansarea apelului de selecție nr. 2 pentru anul 2021 în perioada 25.10.2021 – 20.12.2021 pentru următoarele măsuri:


Anunț privind lansarea apelului de selecție nr. 2/2021

Conținut
Măsura M1/2A Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii  în teritoriul GAL Ținutul VerdeBeneficiari eligibili:- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;- cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Ţinutul Verde;- intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii.Fonduri  disponibile: 116.758 euro; Suma maximă nerambursabilă: 116.758 euro/proiectIntensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si valoarea maximă eligibilă nu va depasi 116.758 euro/proiect.Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul:
  1. a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau
cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305);
  1. b) Investitiilor colective si al proiectelor integrate;
  2. c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
  3. d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013;
  4. e) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
Intensitatea maxima a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 70% in cazul exploatatiilor cu dimensiunea economica mai mare de 500.000 SO.Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 25.10.2021 – 20.12.2021, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 20 decembrie 2021 in intervalul orar 09:30 – 16:00.Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20 decembrie 2021, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M1/2A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului si in Procedura specifica , elaborate de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro(meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansareApeluri active.
 Atentie !Termenul maxim de finalizare a proiectelor -31.12.2025Termenul  maxim de depunere  a ultimei cereri de plata -30.09.2025Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua  până la data de 31.12.2023. 
 Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:Luni – Vineri,  intervalul orar : 12:00 – 18:00Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax:0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.comLa Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente Măsurii M1/2A lansata prin prezentul apel de selecţie.Preşedinte GELCĂ MARIAN