~ anunț privind lansarea și depunerea proiectelor~

Începând cu data de 12.11.2018 este lansat Apelul de selecție nr. 2/2018 pentru următoarele măsuri din SDL:

Termen limită de depunere a proiectelor:

21 decembrie 2018, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secundeAnunț privind lansarea apelului de selecție nr. 2/2018

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală", anunță lansarea apelului de selecție nr. 2 pentru anul 2018 în perioada 12.11.2018 – 21.12.2018 pentru următoarele măsuri:
Măsura M3/2B Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ținutul Verde
Beneficiari eligibili:
  • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
Fonduri disponibile: 30.000 euro;
Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani si este de:
  • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;
  • 30.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în 2 tranșe:
  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor depăşi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.
Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 12.11.2018 – 21.12.2018, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 21 decembrie 2018 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 21 decembrie 2018, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M3/2B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibil pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare Apeluri active).Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate :
  • Luni – Vineri,  intervalul orar : 12:00 – 18:00
  • Adresa: Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0248 678468 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com
La Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurii M3/2B, lansate prin prezentul apel de selecţie.

Preşedinte GELCĂ MARIAN