Apel de selecție 1/2021

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2021 în perioada 15.03.2021 – 01.11.2021 pentru următoarele măsuri:


Anunț privind lansarea apelului de selecție nr. 1/2021

Conținut
Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde- varianta simplificată –
Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2021Data lansării apelului de selecție: 15.03.2021
Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală", anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2021 în perioada 15.03.2021 – 01.11.2021 pentru următoarele măsuri:Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul VerdeBeneficiari eligibili:PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
  • Fermieri;
    • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
    • Organizații neguvernamentale;
    • UAT-uri;
    • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
  • Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
Fonduri disponibile: 37.000 euro; Suma maximă nerambursabilă: 37.000 de euro/proiect.Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.Intensitatea sprijinului este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate cu intensitatea ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.
Atenţie!Termenul maxim de finalizare a proiectelor - 31.12.2023Termenul maxim de depunere a ultimei cereri de plată - 30.09.2023
Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 15.03.2021 – 01.11.2021, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 01 noiembrie 2021 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 01 noiembrie 2021, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsuriir M6/1B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibil pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare Apeluri active).Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate :Luni – Vineri,  intervalul orar : 12:00 – 18:00Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.comLa Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurii M6/1B lansată prin prezentul apel de selecţie.Preşedinte GELCĂ MARIAN

Termen limită de depunere a proiectelor:

20 decembrie 2021, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde