~ anunț privind lansarea și depunerea proiectelor~

Începând cu data de 15.07.2019 este lansat Apelul de selecție nr. 1/2019 pentru următoarele măsuri din SDL:

Termen limită de depunere a proiectelor:

13 septembrie 2019, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secundeAnunț privind lansarea apelului de selecție nr. 1/2019

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală", anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2018 în perioada 15.07.2019 – 13.09.2019 pentru următoarele măsuri:

Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili:PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
  • Fermieri;
    • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
    • Organizații neguvernamentale;
    • UAT-uri;
    • Unități școlare, sanitare, de agreement și de alimentație publică.
  • Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
Fonduri disponibile: 63.047 euro; Suma maximă nerambursabilă: 63.047 de euro/proiect.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.
Intensitatea sprijinului este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate cu intensitatea ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.
Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 15.07.2019 – 13.09.2019, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 13 septembrie 2019 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 13 septembrie 2019, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M6/1B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborate de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare Apeluri active).
Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate :
Luni – Vineri,  intervalul orar : 12:00 – 18:00
Adresa: Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0248 678468 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com
La Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurii M6/1B, lansate prin prezentul apel de selecţie.

Preşedinte GELCĂ MARIAN