Apel de selecție 1/2021

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2021 în perioada 15.03.2021 – 01.11.2021 pentru următoarele măsuri:

Termen limită de depunere a proiectelor:

1 noiembrie 2021, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secundeAnunț privind lansarea apelului de selecție nr. 1/2020

Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative

în teritoriul GAL Ținutul Verde

– varianta simplificată –

Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2021 Data lansării apelului de selecție: 15.03.2021

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2021 în perioada 15.03.2021 – 01.11.2021 pentru următoarele măsuri:

Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative

în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili:

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

  • Fermieri;
    • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
    • Organizații neguvernamentale;
    • UAT-uri;
    • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
  • Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Fonduri disponibile: 37.000 euro; Suma maximă nerambursabilă: 37.000 de euro/proiect.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.

Intensitatea sprijinului este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate cu intensitatea ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.

Atenţie!

Termenul maxim de finalizare a proiectelor 31.12.2023

Termenul maxim de depunere a ultimei cereri de plată 30.09.2023

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 15.03.2021 – 01.11.2021, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 01 noiembrie 2021 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 01 noiembrie 2021, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsuriir M6/1B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibil pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare Apeluri active).

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate :

Luni – Vineri,  intervalul orar : 12:00 – 18:00

Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax: 0374 093104; e-mail: [email protected]

La Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurii M6/1B lansată prin prezentul apel de selecţie.

Preşedinte GELCĂ MARIAN